Rizikové kácení stromů

Naše nabídka

odborné kácení stromů, ořezy stromů
odstranění stromů ve ztížených podmínkách
odstranění pařezů
štěpkování klestí
odvoz odpadu, výkup dřevin
specializovaně odstranění stromů v zástavbě

údržba veřejné zeleně
kosení parkových trávníků
kosení lučních trávníků
Kosení ruderálních porostů a neudržovaných ploch
vyhrabání trávníků s provzdušněním a úklidem listí

výškové práce
práce autojeřábem, práce vysokozdvižnou plošinou

 

Naše služby zahrnují

osobní jednání přímo na místě realizace,
individuální přístup ke každé zakázce, poradenství,
zajištění případného povolení, zastoupení na úřadech,
BEZPLATNÉ ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.